ÇALIŞMA ve YAYINLAR-Tarih sırası
Prof. Dr. Yusuf Tatar'ın Sınıflandırılmış Çalışma ve Yayın Listesi Devamı
Skip Navigation Links.
ÜNİVERSİTELERİMİZDE BÖLÜM YÖNETİMİ- yeni
Üniversitelerin asli görevlerini yürüten birimler bölümlerdir... Devamı
Skip Navigation Links.
MARS-JEOLOJİ
YENI-Dünya'ya kısmen benzerliği ve görece yakınlığı Mars'ı Uzay Çağının en önemli ilgi odaklarından biri yapmıştır... Devamı
Skip Navigation Links.
YERKABUGU-HAYAT KAYNAGIMIZ
Jeoloji tüm Yerküre’yi konu edinmekle birlikte, Devamı
Skip Navigation Links.
ÖZEL MİNERALOJİ- Kitap
Mineraloji jeolojinin en temel alt dallarından... Devamı
Skip Navigation Links.
5HAZIRAN
ÇEVREYİ KORUMAK İNSANLIĞI KORUMAK DEMEKTİR... Devamı
Skip Navigation Links.
FOSİL BİLGİSİ
Geçmişte yaşamış canlıların (hayvanlar ve bitkiler) kaya katmanları içinde ve arasında bıraktıkları her türlü kanıta fosil denir.... Devamı
Skip Navigation Links.
IGP ve Yerbilimleri
2000'li yılların başlarında Bolu ve Düzce illeri ile başlayan il gelişme planı çalışmalarında çevre ve mekansal gelişme sektörü raporlarından özetler... Devamı
Skip Navigation Links.
MARS_BILDIRI
20140413'te Antalya'da 3. Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumunda; gözden geçirilirek 20141125'te KTÜ'nde sunulmuştur... Devamı
Skip Navigation Links.
ARAZİ FOTOĞRAFLARI VE JEOLOJİ
1961/62den beri arşivimdeki... Devamı
Skip Navigation Links.
BOLU İGP ÇEVRE VE MEKANSAL YAPI
Bolu ilinin bugünkü ve potansiyel çevre sorunları... Devamı
Skip Navigation Links.
G.JEOLOJI-I 2016
Üniversitelerimizde Jeoloji Bölümleri müfredatlarına genel hatlarıyla uygun, zengin görsel destekli modern ders kitabı... Devamı
Skip Navigation Links.
HAVA FOTOĞRAFLARI VE JEOLOJİ
jeolojik incelemeler açısından... Devamı
Skip Navigation Links.
DÜZCE İGP ÇEVRE VE MEKANSAL YAPI
Düzce ilinin bugünkü ve potansiyel çevre sorunları... Devamı
Skip Navigation Links.
FOTOJEOLOJI
Yeni ve tekrar baskısı yapılmamış FOTOJEOLOJİ ders kitabı, ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, ücretsiz olarak öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Devamı
Skip Navigation Links.
UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE JEOLOJİ
Jeolojide beğenilen uydu görüntüleri... Devamı
Skip Navigation Links.
JEOLOG PUSULASI ve KULLANILIŞI
Bu kitapcık jeolog pusulasının kullanılmasında... Devamı
Skip Navigation Links.
ÇALIŞMA ve YAYINLAR-Tür/Tarih SırasıI
20160608 tarihi itibariyle sınıflanmış çalışma listesi bu başlık altında bulunmaktadır. Devamı
Skip Navigation Links.
U.ALGILAMA TARİHÇESİ
Bilimsel ve uygulamalı sayısız alanda kullanılan... Devamı
Skip Navigation Links.
ÜNİVERSİTELERİMİZ VE SEÇİMLER
Üniversitelerimizde yönetici seçimlerinin... Devamı
Skip Navigation Links.
ŞİİRDEFTERİMDEN
DUYGU DÜNYAM (Şiir Defterimden) Çoğu ortaöğretim çağımda karaladığım şiirlerimden bir kısmını bu sitede ziyaretçilerimle ekli dosyadapaylaşmak istedim.Dosyadaki ÖNSÖZ'de açıklama bulunmaktadır. Devamı
Skip Navigation Links.
UA UYGULAMASI- YENİ
Uydu görüntüleri üzerinde Gürün bölgesinin... Devamı
Skip Navigation Links.
TÜRKİYE ve DEPREM
Türkiye bir deprem ülkesidir... Devamı