P r o f .  D r.  Y u s u f   T a t a r ' ı n  Ö z g e ç m i ş i
 
 
No
 
Tarih
O l a y
 
01
02.12.1938
 *Sivas İli Gürün İlçesine bağlı Yuva Köyünde  doğum
 
02
Eylül 1946
Yuva  Köyü İlkokulunda ilköğrenime başlama
03
Mayis1950
Yuva  Köyü İlkokulu'ndan mezuniyet
04
Eylül 1953
Gürün Ortaokulu'nda orta öğrenime başlama
05
Eylül 1955
*Devlet parasız yatl snv.,  Kayseri Lise. nakil (orta 3.’ten)
06
30.06.1959
Kayseri Lisesi fen kolundan mezuniyet
07
04.08.1959
*İ.T.Ü.'nde yapılan MTA adına yurtdışı sınavını kazanma
08
27.11.1959
MTA adına jeoloji öğrenimi için Leoben'e (A)  gidiş
9
03.08.1960
Avusturya ve Almanya'da dil öğreniminden sonra Zürich Üniversitesine geçiş
10
25.10.1960
*Zürich Üniversitesinde (İsviçre) jeoloji öğrenimine başlama
11
31.07.1961
Bournemouth'da Anglo-Continental School'da İngilizce kursuna başlama
12
26.08.1961
Bournemouth'da  İngilizce kursunu tamamlama
13
05.09.1961
Londra'da Davies's  School'da  İngilizce kursuna başlama
14
28.09.1961
Davies's School'da kursu tamamlama
15
03.11.1966
*Dr.Phil.II unvanıyla Zürich Üniv. Philosophisches Fakültaet II'den mezuniyet
16
15.12.1966
MTA Genel Direktörlüğünde göreve başlama (ilk 15 gün kayda alınmamıştır)
17
31.03.1967
Askerlik görevine başlama
18
22.07.1968
Sınıf öğretmeni Hatice Çelik ile Sivas’ta evlenme.
19
30.03.1969
Askerlik bitimi (son 8 ay  özel izinle MTA'da sivil hizmette geçmiştir)
20
31.03.1969
*KTÜ  Jeoloji Bölümünde asistan olarak göreve başlama
21
10.05.1969
Almanca’dan Devlet Yabancı Dil  Sınavını kazanma (Pekiyi;  bir derece terfii)
22
03.06.1969
Oğlu Mustafa Türkay’ın Trabzon’da Dünyaya gelmesi
23
01.04.1970
*KTÜ Jeoloji Bölümünde öğretim görevliliğine geçiş
24
01.08.1970
Zürich ETH'de araştırma çalışmalarına başlama ( 6 aylık ETH bursu ile)
25
30.12.1970
ETH'da araştırma çalışmaları bitimi
26
17.10.1972
Kızı Funda’nın Trabzon’da Dünyaya gelmesi
27
30.11.1973
*İTÜ Maden Fakültesinden üniversite doçenti unvanı kazanma
28
17.01.1974
*KTÜ Yerbilimleri Fakültesinde doçentlik kadrosuna atanma
29
17.01.1974
KTÜ Yerbilimleri Fakültesi  fakülte kurulu üyeliği başlangıcı
30
17.01.1974
KTÜ Yerbilimleri Fakültesi fakülte yönetim kurulu üyeliği başlangıcı
31
1974-1975
KTÜ Yerbilimleri Fakültesi Satınalma Komisyonu  Başkanı
32
1974-1976
Uluslararası Öğrenci Değişt.Kuruluşu (İAESTE) Türk Milli Komitesi KTÜ Temsilciliği
33
1974-1982
KTÜ Rektörlük Harita ve Hava Fotoğrafları  Mutemedliği
34
12.07.1975
Carleton Üniversitesi'nde (Ottawa/Canada)  araştırma çalışmalarına başlama
35
09.10.1975
Carleton Üniversitesi'nde araştırma çalışmaları bitimi
36
10.04.1978
ITC'de (Enschede/Hollanda) araştırma çalışmalarına başlama
37
10.09.1978
ITC'de araştırma çalışmaları sonu
38
06.04.1979
Profesörlük Yabancıdil (İng) sınavı (pekiyi)- belgesi ?
39
01.06.1979
*KTÜ Senatosunca genel jeol.(tektonik) anabilim dalı profesörl. yükseltilme
40
23.07.1979
*Üçlü Kararname  ile KTÜ Yerbilimleri Fakültesinde profesörlüğe atanma
41
10.10.1979
KTÜ Jeoloji Müh. Bölümü Başkanlığı görevine  atanma
42
01.08.1980
KTÜ Jeoloji Müh.  Böl. Başkanlığından ayrılma ( kendi isteği ile)
43
24.09.1980
KTÜ Senato üyeliği başlangıcı
44
10.12.1980
KTÜ Senato üyeliğinden ayrılma (kendi isteği ile)
45
21.01.1981
KTÜ Yerbilimleri Fak. Y. Kurulu üyeliğinden ayrılma (kendi isteği ile)
46
09.07.1982
Jeoloji Mühendisliği Bakanlık Ruhsatnamesi onayı
47
15.09.1982
KTÜ Jeoloji Müh. Bölümü Başkanlığına  atanma
48
26.10.1982
KTÜ Jeoloji Müh. Böl. Bşknlığından ayrılma ( bu tarihte F.Ü.'ne atandığından)
49
26.10.1982
*YÖK Kararnamesi ile F.Ü.  Jeoloji. Müh  Böl. Profesörl. atanma(gönüllü)
50
23.11.1982
KTÜ Yerbilimleri Fakülte Kurulu üyeliği   sonu (Fırat Üni.e atanmaktan)
51
30.11.1982
F.Ü. Müh. Fakültesi Jeoloji Müh. öğretim üyeliği görevine başlama
52
10.12.1982
F.Ü. Müh. Fakültesi Jeoloji Müh. Böl. Başkanlığına atanma
53
22.02.1983
F.Ü. Fen Bilimleri Yönetim Kurulu üyeliği başlangıcı
54
22.04.1983
F.Ü.  Rektörlük Satınalma Komisyonu Başkanlığına atanma
55
01.06.1983
F.Ü. Müh. Fakültesi Dekan Yardımcılığına atanma
56
17.06.1983
Müh. Fakültesi  Dekanlığına vekaleten atanma
57
04.10.1983
F.Ü. Müh. Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçilme
58
01.05.1984
F.Ü. Rektör Yardımcılığına atanma
59
03.06.1984
Dekan Yardımcılığı  görevinden  istifa
60
23.08.1984
Dekan Vekilliği görevinden kendi isteği ile ayrılma
61
04.10.1984
Rektörlük Konut Tahsis Komisyonu Başkanlığına atanma
62
14.11.1985
Fakülte Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilme
63
30.11.1985
Bölüm Başkanlığına yeniden atanma
64
22.02.1986
Fen Bil. Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği sonu (dönem sonu)
65
17.03.1986
Rektör Yardımcılığı  görevinden kendi isteği ile ayrılma
66
27.03.1986
Konut Tahsis Komisyonu Başkanlığı  görevinden  kendi isteği ile ayrılma
67
31.07.1987
Rektörlük Satınalma Komisyonu Başkanlığı görevinden kendi isteği ile ayrılma 
68
30.11.1988
Bölüm Başkanlığına yeniden atanma
69
24.02.1989
Fakülte Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilme
70
11.11.1990
KPDS, Almanca (notu 89 B)
71
12.05.1991
KPDS, Almanca, (notu  93A)
72
03.11.1991
KPDS, İngilizce, (notu  91A)
73
11.10.1996
KPDS, Almanca, (notu  90A)
74
30.11.1991
Bölüm Başkanlığına yeniden atanma
75
21.02.1992
Fakülte Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilme
76
24.02.1992
Müh. Fakültesi Senato Temsilciliğine seçilme
77
30.11.1994
Bölüm Başkanlığına yeniden atanma
78
21.02.1995
Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği sonu (dönem sonu)
79
24.02.1995
Mühendislik Fakültesi Senato Temsilciliği sonu (dönem sonu)
80
10.11.1996
KPDS,  Almanca (notu 90 A)
81
23.10.1995
AİBÜ Teknik Eğitim Fakül.  Yapı E. Böl Geoteknik ABD Prof.’ne atanma.
82
06.11.1995
AİBÜ Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanma
83
26.10.1996
AİBÜ  Düzce Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığına atanma
84
30.10.1996
AİBÜ Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne  vekaleten atanma
85
15.11.1996
ÖSYM Düzce İlçe Yöneticiliğine atanma
86
26.02.1997
AİBÜ Düzce Meslek Yüksekokulu Müdür Vekilliği sonu
87
23.09.1997
*Emekliye ayrılma (fiili hizmet süresi 30 yıl 2,5 ay)
88
01.07.1998
Emekliliğin dondurularak, AİBÜ Gerede MYO profeslk kadrosuna atanma
89
07.07.1998
AİBÜ Rektör Danışmanlığına atanma,17.11.2003’te emekliliğe kadar
90
16.05.2000
17 Ağustos 1999 depremi sonrası Düzce Valiliği’nde danışma çalışmaları için oluşturulan Bilim Kurulu’nda görev; bu görev 1,5 yıl kadar sürmüştür.
91
06.10.2000
AİBÜ Bolu MYO Müdürlüğüne atanma
92
06.10.2003
Bolu MYO Müdürlüğü görevinin sona ermesi (bir dönemin bitmesi)
93
17.11.2003
*Yaş haddinin dolmasına 2 yıl kala, kendi isteği ile emekliye ayrılma ve İstanbul Ataşehir’e yerleşme
94
17.11.2003 sonrası
Emeklilik yıllarını boşa geçirmemek düşüncesiyle  deprem , mesleki ders kitabı yazımı, elektronik aile arşivi hazırlama, bazı bilimsel toplantılara bildirilerle katılma, özel web sitesine içerikler hazırlama gibi konular üzerinde çalışmalar……..
95
 
Özlükle bağlantılı çeşitli belgeler
 
 
 

 

 Prof. Dr. Yusuf Tatar'ın Kısa Özgeçmişi ve Çalışma Listelerine ayrıca    FileManager/file/CALISMALST.pdf    tıklanarak erişilebilir.
 
 

 


Prof. Dr. Yusuf TATAR  İletişim için: bilgi@yusuftatar.com.tr

Skip Navigation Links