JEOLOJİNİN ÖNYÜZÜ; YERKABUĞU-HAYAT KAYNAĞIMIZ

 
Jeoloji (Yer Bilimi) tüm Yerküre’yi konu edinmekle birlikte, öncelikle Yerkabuğu’nu oluşum, bileşim, yapı, hareket, değişimler ve değişimleri yaratan olaylar bakımından araştırıp inceleyen bir bilim ve mühendislik dalıdır.
 
ÖNSÖZ
Yakın zaman önce ziyaret ettiğim bir özel ilköğretim okulunda epeyce zengin sayılacak mineral koleksiyonu görmüştüm. Yakın dallardaki genç öğretmenlerin ve öğrencilerin bu tür koleksiyonlardan anlamlı biçimde yararlanmaları konusunda, özlü bir teorik bilgi alt yapısının faydalı olabileceğini düşündüm. Üst başlığı
JEOLOJİNİN ÖNYÜZÜ; YERKABUĞU-HAYAT KAYNAĞIMIZ
olan, aşağıdaki dosyanın hazırlanması bu düşünceden kaynaklanmıştır. Dosya şu ana başlıklardan oluşmaktadır:
YERKABUĞU:  YAŞAM VE UYGARLIK KAYNAĞIMIZ
MİNERAL NEDİR ?
KAYAÇ NEDİR?
YER ALTI ZENGİNLİKLERİMİZ NELERDİR ?
FOSİL NEDİR ?
Prof. Dr. Yusuf Tatar (09.03.2011; gözden geçirme 14.05.2912)
 
 
Jeoloji (Yer Bilimi) tüm Yerküre’yi konu edinmekle birlikte, öncelikle Yerkabuğu’nu oluşum, bileşim, yapı, hareket, değişimler ve değişimleri yaratan olaylar bakımından araştırıp inceleyen bir bilim ve mühendislik dalıdır. Aşağıdaki dosyada, ilk ve ortaöğretim öğrencileri için faydalı olabileceği düşüncesiyle Yerkabuğu ve içeriği hakkında, görsel destekli özlü temel bilgiler sunulmuştur.
 

    YERKABUĞU:  YAŞAM VE UYGARLIK KAYNAĞIMIZ

Şekil 1- Yerküre’nin iç yapısının şematik resmi. En üstte toplam kalınlığı 100 km olan litosfer (taş küre, taş katman) yer alır. Onun altında 2890 km derinliğe kadar olan katman yer mantosu (yer çekirdeğini sarmalayıp örttüğü için bu ad verilmiştir), daha altta 5150 km derinliğe kadar dış çekirdek ve en merkezde de iç çekirdek katmanları gelmektedir. Litosferin en üstte 30-35 km kalınlığa kadar olan kısmı YERKABUĞU adını alır.  Şekil 2’deki kesitte yerkabuğu ile ilgili bazı ayrıntılar görülmektedir (Şekil kidsgeo.com’dan alınmış, üst yazılar eklenmiştir).

 

(*)Yerkabuğu-Hayat Kaynağımız dosyasına aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz !

(*)FileManager/file/YERKABUGU-pdf

 

 

 


Prof. Dr. Yusuf TATAR  İletişim için: bilgi@yusuftatar.com.tr

Skip Navigation Links