Üniversitelerin asli görevleri olan eğitim-öğretim, araştırma, yayın, bilimsel danışmanlık hizmetlerini fiilen yürüten birimler bölümlerdir. Bu nedenle bölüm yönetimlerine özel önem verilmesi gerekir...
 
 
1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde akademik göreve başladığım tarihten bu kitabın yazıldığı 1997 tarihine kadar Karadeniz Teknik Üniversitesinde, Fırat Üniversitesinde ve Abant İzzet Baysal Üniversitesinde, akademik çalışmalarım yanında Bölüm Başkanlığı, Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Dekan Yardımcılığı, Dekanlık, Rektör Yardımcılığı; ayrıca Fakülte Kurulları, Senato ve Yönetim Kurulu üyelikleri gibi çeşitli kademelerde yönetim görevlerinde bulundum. Bunlar arasında en uzun süreli olanı 15 yılla Bölüm Başkanlığıdır. Bu 15 yılın 2 yılı KTÜ’nde 13 yılı da Fırat Üniversitesinde geçmiştir.
Kazandığım deneyimleri ve öğrenmeye ve uygulamaya çalıştığım ilkeleri meslek yaşamlarında bölüm başkanlığı görevi üstlenecek olan genç akademisyenlerle paylaşmak istedim. Yeterlilik ve de asla mükemmellik iddiası içermeyen, daha çok konunun gündeme taşınması ve tartışılması amacıyla kaleme alınan
ÜNİVERSİTELERİMİZDE BÖLÜM YÖNETİMİ
(ilkeler ve deneyimler)
kitabının ortaya çıkışında, yukarıda kısaca açıklanan amaç dışında başlıca aşağıdaki düşünceler etkili olmuştur:
1-       Üniversitelerin hiyerarşik yapısında bölümler üniversitelerin temel görevleri olan eğitim-öğretim, araştırma, yayın ve bilimsel danışmanlık hizmetlerini fiilen yürüten birimlerdir. Bu nedenle de bölüm yönetimleri özel önem taşımaktadır.
Müdürlük, Dekanlık, Rektörlük gibi üst birimler esas olarak destek, denetim, bağlı birimler arasında eşgüdüm, politika oluşturma ve dış ilişkileri yönlendirme ve yürütme gibi hizmetlerden sorumludurlar.
2-       Üniversiteler yasasında ve ilgili yönetmeliklerdeki özel hükümler dışında bölüm yöneticileri için rehber niteliğinde özel bir kaynak bulunmamaktadır. Oysa üniversitelerimizde bölüm yöneticiliği üstlenen akademisyenlerimizin pek büyük çoğunluğu (ben dahil) yönetim bilimi alanında herhangi bir eğitim alt yapısına sahip olmayan kimselerdir.
3-       Şüphesiz her mal ve hizmet üreten kuruluşta olduğu gibi, bölümlerde de ana hedef verimliliktir. Nicelik ve nitelik bakımlarından doyurucu verimlilik ise düzenliliğin (sağlıklı işleyen sistem), gerçek saydamlığın, izlenebilirliğin, denetlenebilirliğin ve elbette katılımcılığın geliştiği huzurlu ve adaletli ortamlarda sağlanabilir.
4-       Bugün yaşamın her alanına yoğun biçimde girmiş olan bilgisayar 1990’lı yıllarda, diğer alanlara olduğu gibi bölüm yönetimlerine de henüz istenilen yoğunlukta  ve yaygınlıkta girmiş değildi. O tarihlerdeki bilgisayar proğramlarının gelişmişliği ile, kendi bilgisayar bilgilerimin sınırlılığı içinde yönetimin düzenliliğine katkıda bulunabileceği düşünülen kimi örneklerle bölüm yönetimlerinde bilgisayarın etkin şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekilmesine ve vurgulanmasına çalışılmıştır.
Kitap 1997 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesinin o dönemde sınırlı teknik olanaklara sahip matbaasında basıldığı için, matbaa sorumlularının titiz çalışmalarına karşın baskı kalitesi arzu edilen düzeyde olamamıştır
Kitabın web sitesine konulması ise içerdiği fikirlerin daha geniş bir akademik çevreyle paylaşılması ve tartışılması düşüncesinden kaynaklanmıştır. 
 
Kitabın ticari amaçla çoğaltılıp kullanılması yayın hakkı ihlali kapsamına girer.
 
Aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak kişisel kullanımınız için kitabın
tamamına ulaşabilir ve indirebilirsiniz
  

 

Yayına konulduğu tarih: Haziran 2012


Prof. Dr. Yusuf TATAR  İletişim için: bilgi@yusuftatar.com.tr

Skip Navigation Links