ÖZEL MİNERALOJİ
Türkçe’ye çeviren Dr. Y. Tatar
Karadeniz Teknik Üniversitesi yayını No 51-Trabzon
(152 Sayfa, 124 Şekil, 4 Çizelge; Çağlayan Basımevi, İstanbul)
SPEZIELLE MINERALOGIE
Yazan: Prof. Dr. R.Brauns
Yeniden gözden geçiren:Dr. K. Chudoba

Sammlung Göschen No 31/31a,De Gruyter Verlag 1959

 

Mineraloji jeolojinin en temel alt dallarından biridir. Minerallerin incelenmesi sadece bilimsel açıdan değil,  maden mineralleri ve endüstriyel mineraller üzerinden ekonomik açıdan da büyük önem taşımaktadır. Özel mineraloji bütün minerallerin tek tek ele alınarak incelendiği mineraloji alt dalıdır.
Yerkabuğu ve tüm litosfer kayaçlardan (taşlardan), kayaçlar da minerallerden yapılıdır. Minerallerin oluşumunu, yerkabuğu içinde dağılımını, özelliklerini ve sınıflandırılmasını, arama kriterlerini araştıran-inceleyen jeoloji dalına mineraloji veya genel mineraloji denilmektedir. Mineraloji jeolojinin en temel alt dallarından biridir. Minerallerin incelenmesi sadece bilimsel açıdan değil, maden mineralleri ve endüstriyel mineraller üzerinden ekonomik açıdan da büyük önem taşımaktadır.
Doğada minerallerin bir kısmı amorf, ancak büyük çoğunluğu kristalleşmiş durumda bulunur. Amorf (şekilsiz) durumdaki minerallere amorf mineral, kristalleşmiş durumdakilere kristal denir. Kristalleri ve kristal yapılarını inceleyen mineraloji alt dalına özel olarak kristallografi adı verilir. Mineralojinin bir alt dalı da özel mineralojidir. Özel mineraloji bütün minerallerin tek tek ele alınarak incelendiği mineraloji alt dalıdır.

 

Sammlung Göschen akademik cep kitapları dizisinin ilk kitaplarından biri de 1899 yılında yayımlanmış 29 Band numarası taşıyan Mineraloji kitabıdır. Boyut 10.5x15 cm. Sammlung Göschen akademik cep kitapları dizisinin 31/31a band numaralı Özel Mineraloji kitabının 1964/11. baskısının kapağı. Çevirisi sunulan baskı  1959/10. baskıdır.

 

Zürich’te geçen öğrencilik yıllarımda yararlandığım üniversite kitapları arasında nitelikli baskı, nitelikli içerik ve pratik boyutları (10.5x15cm) ile Sammlung Göschen kitapları da bulunmaktaydı. Sammlung Göschen 1889’da Leipzig’te Göschen Yayınevi tarafından başlatılmış akademik cep kitapları dizisinin adıdır. Hemen bütün branşlarda temsil edilen bu kitapların fiyatları da öğrenci bütçesini zorlamayan düzeylerde idi.
KTÜ’nde akademik yaşama başladığım 1969 yılından itibaren bunların benzerlerinin Türkçe’de de olmasını hep arzu ettim. Söz konusu dizinin Spezielle Mineralogie (=Özel Mineraloji, 10. Baskı,1959) kitabı bu düşünceyle tarafımdan 1973’te Türkçe’ye çevrilmiş ve orijinali ile aynı formatta basılarak bir örnek oluşturması amaçlanmıştı. Ne yazık ki o günkü koşullarda orijinal formatta değil, klasik kitap formatında (16x24 cm) basılması sağlanabilmişti.
Sunulan bu çeviri elbette güncel değildir, cep kitabı olması nedeniyle de çok fazla ayrıntı içermemektedir. Her yıl yeni bazı minerallerin keşfedildiği, yeni inceleme yöntemlerinin ve araçlarının bulunduğu bir konudaki yayınların güncelliği doğal olarak kısa sürmektedir. Ancak her isteyenin kolayca ulaşabileceği ücretsiz temel bir kaynak olarak yine de yararlı olacağı düşünüldüğünden kitap web sitesine konulmuştur. Prof. Dr. Yusuf Tatar ( Haziran 2012).

 

Aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak kitabın tamamına (pdf) ulaşabilir ve kişisel kullanımınız için indirebilirsiniz.
Kitabın ticari amaçla kullanılması yayın hakkı ihlali sayılacaktır.

 

FileManager/file/OMineraloji.pdf

 


Prof. Dr. Yusuf TATAR  İletişim için: bilgi@yusuftatar.com.tr

Skip Navigation Links