Siteye yüklendiği ilk tarih: 09.03.2013
 
Siteden kaldırıldığı tarih: 04.08.2013
Gözden geçirilip yeniden yüklendiği tarih: 05.08.2013
İkinci gözden geçirme ve yeniden yükleme 29.11.2014
 
 
 
 
  

 

 
 
  
 
Mars Gezegenin Jeolojisi Hakkında Öğrendiklerimiz
 
1957 yılında Sputnik 1 uydusu ile başlatılan “Uzay Çağında”, gelişen uzay teknolojisi ile erişilebilir uzaklıkta olması, ayrıca kimi özellikleri ile Dünya’ya benzerliği ve çok düşük de olsa yaşanılabilir olasılığı Mars’ı, başta ABD olmak üzere ileri teknoloji ve güçlü ekonomi sahibi kimi ülkelerin ilgi odağı bir gezegen haline getirmiştir. Araştırmalar Mars’ın yaşanılabilirliği konusundaki düşük ümitleri tamamen boşa çıkarsa bile, elde edilen ve edilecek olan jeolojik bulgular Güneş Sisteminin ve Yerküre’nin evrimi hakkında yeni ipuçları ortaya koyacak, Mars’ta bulunabilecek olası önemli minerallere erişim sağlayacak, kurulacak uzay üsleri uzay çalışmalarının daha ileri düzeylere taşınmasını kolaylaştıracaktır.
Asırlar öncesinde üzerinde teleskoplarla gözlem ve incelemeler yapılabilen Mars gezegeni, 1960’lı yılların başlarından itibaren gönderilen insansız özel uzay araçları ve bunların taşıdıkları görüntüleme ve analiz gereçleri ile yakından, çok yakından ve kısmen gereçlerle yüzeyde özel temas kurularak incelenmeye başlanmıştır.
Yarım asrı aşan bu dönemin veri yığınları değerlendirilerek Mars hakkında, özellikle de Mars’ın jeolojisi hakkında önemli bir bilgi birikimi yaratılmış; başta İngilizce olmak üzere batı dillerinde pek çok yayın yapılmıştır. Zengin yayın birikimi dışında kimi batılı üniversiteler programlarına Mars’la ilgili dersler koyarak konuya verdikleri önemin büyüklüğünü göstermişlerdir. Buna karşın, internet taramaları Türkiye’de yerbilimleri çevresinde Mars’la ilgili söz konusu gelişmelerin pek de fazla ilgi görmediğini ortaya koymaktadır. Yayın taramasına dayalı bu çalışma ile hem Mars gezegeninin jeolojisi hakkında görsel destekli özet bilgi sunulması, hem de konunun meslektaşlarımızın dikkatlerine getirilmesi amaçlanmıştır.
YENİDEN YÜKLEME NOTU:
Mars Gezegeninin Jeolojisi Hakkında Öğrendiklerimiz başlıklı dosya 09.03.2013 tarihinde, son gözden geçirmeler yapılmadan geçici olarak siteye konulmuştu. Bu dosya 04.08.2013 tarihinde, yerine yenisinin konulması amacıyla, yayından kaldırılmıştır
Konu yeniden gözden geçirilmiş, 02-05 Ekim 2013 tarihlerinde Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü 10. Kuruluş Yılı Sempozyumunda sunulmak üzere bildiri haline getirilmiştir. Ancak söz konusu sempozyuma katılım başvurusu yetersiz olduğundan sempozyum yetkililerce iptal edilmiştir. Diğer yandan Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümünce düzenlenen ve Onur Kurulu Üyesi olarak davetli bulunduğum III. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumunun 07-08 Kasım 2013 tarihlerinde yapılacağı duyurulmuş; bunun üzerine bildiri son bir kez gözden gözden geçirilip, İngilizce özet eklenmiş ve bu sempozyumda sunulmak üzere Sempozyum Düzenleme Sekreterliğine gönderilmiş; ayrıca internet ortamında daha geniş bir çevreye ulaşabileceği düşünülerek bu siteye de yeniden yüklenmiştir. 20130805- YT.
 
Konuyla ilgili makaleye aşağıdaki bağlantı tıklanarak ulaşılabilir.
FileManager/file/MARS-JEOLOJİ-pdf
 
Kaynak gösterilerek makaleden alıntı yapılabilir.

 

 

 

 


Prof. Dr. Yusuf TATAR  İletişim için: bilgi@yusuftatar.com.tr

Skip Navigation Links