İlk yükleme: 12.03.2014

Gözden geçirilerek yeniden yüklendiği tarih: 24.11.2014

Bildiri dosyamızın kısaltılmış bir nüshası 13.03.2014 tarihinde, Antalya Üniversitesi Jeoloji Müh. Bölümünde 3. Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumunda sunulmuştur. Sempozyum Düzenleme Kurulunca yayımlanan bildiri özetleri dosyası katılımcılara flash bellek içinde sunulmuştur. Ziyaretçilerimiz bu özet dosyasında  sitemizdeki MARS-JEOLOJI üst başlıklı dosyada yeralan özeti bulabilirler.

 

 

MARS GEZEGENİNİN JEOLOJİSİ HAKKINDA ÖĞRENDİKLERİMİZ

Mars'ın jeolojisi ile ilgili bu araştırma, 2013 Kasım ayında Denizli Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Müh. Bölümünde yapılması planlanan, ancak katılım azlığı nedeniyle iptal edilmiş olan 3. JEOLOJİK UZAKTAN ALGILAMA SEMPOZYUMU için hazırlanmıştı. Çalışma makalesi gözden geçirilerek , MARS-JEOLOJİ kısa başlığı ile ... tarihinde bu siteye konulmuştur.

Semppozyumun 13-14 Mart 2014 tarihleri arasında Antalya'da  Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Müh. Bölümü'nde 3. Sempozyumda sunulmuştur.

Konu üzerinde güncelleme çalışmaları yapılarak  hazırlanan SLAYT DOSYASI,  konuya ilgi duyanların yararlanmaları için sitemize yüklenmiştir. Bu dosyanın bir özeti  bir kez daha gözden geçirilerek 24 Kasım 2014'te KTÜ Jeoloji Müh. Bölümü'nde sunulmak üzere hazırlanmıştır. Dosyada ayrıntıları bulunan bilgilerden birkaç satırbaşı aşağıya kaydedilmiştir:

  • Günümüzde tamamen susuz çöl durumunda olan Mars'ta geçmişte akarsu ve durgunsu varolmuştur. Jeomorfolojik bulgular bu yargıyı desteklemektedir. Ancak suyun ne zaman, nasıl ve nereye kaybolduğu henüz netlik kazanmış bir konu olmaktan çok uzaktır.
  • Günümüzde Mars'ın kutuplarında yer üstünde, birçok bölgesinde de yer altında donmuş su (buzul) bulunduğu anlaşılmaktadır.
  • Mars'ın jeolojisinde volkanizma önemli bir yer tutmaktadır. 625 km taban alanı çapı ve 21.000 m'yi aşan yüksekliği ile Güneş Sisteminin en büyük volkanı olan Olympus Mons Mars'ta bulunmaktadır. Bu yoğun volkanizmanın değerli maden yatakları oluşturup oluşturmadığı konusunda henüz ulaşılabilen bilgi bulunmamaktadır.
  • Araştırmalara göre Mars'ta geçmişte ve günümüzde levha ektoniği etkinliğine dair güvenilir kanıtlar bulunamamıştır.
  • Mineral analizleri Mars'ın bazı bölgelerinde mikrobiyal yaşam olasılığı düşündüren ortamlar bulunduğunu göstermiştir.
  • İnsanoğlu'nun Dünya dışında görece kolay ulaşabileceği ve belki de (Marslılardan izin alarak) koloniler kurabilme ümidi olan tek gezegen halen ve sadece Mars gezegenidir.

 Kaynak gösterilerek dosyadan alıntı yapılabilir.

SLAYT DOSYASIna aşağıdaki bağlantı tıklanarak ulaşılabilir.

(*)FileManager/file/MARS_BILDIRI.xps

 (*) XPS Görüntüleyicisi ile izleyiniz

 

 


Prof. Dr. Yusuf TATAR  İletişim için: bilgi@yusuftatar.com.tr

Skip Navigation Links